Potet under plast i Rygge 19mai 2021
Medlem
⋅ Potet

N-gjødsling til Colomba 2020

Colomba er en relativt ny sort som er ser ut til å kunne bli en av hovedsortene i tidligproduksjon i enkelte distrikt. Knollansettingen til Colomba er spesielt god, og resultater fra to års gjødslingsforsøk viser at det bør gjødsles middels sterkt (15-16 kg N) for å nå optimalt avlingspotensial.
NLR Øst
20210820 Visningsfelt sorter 2021
Medlem
⋅ Potet

Forsøk med nye halvseine sorter til chips i 2020

Det ble høstet gode avlinger i chips-felt i 2020, med noe varierende resultat mellom sortene i de to feltene i Råde og Kongsvinger. Ingen nye sorter ble tatt inn i prøvingen det året. Totalt er 11 sorter testet ut i 2020, hvorav 7 norske krysninger og 4 utenlandske. I feltene i Øst vises 7 av disse sortene, hvorav 5 norske krysninger og 3 utenlandske, mot målesortene Lady Claire og Bruse.
NLR Øst
Visningsfelt sorter Rygge 2021
Medlem
⋅ Sorter

Forsøk med tidlige potetsorter 2020

G06-1033 er nå prøvd over tre år og sammenlignet med Rutt, Arielle og Hassel. I felt i 2020 ga den nye sorten gode avlinger i Råde.
NLR Øst
Veslekollen Bruk lavendelsalg 16 07 2021 ibs
⋅ Marked

Lavendelprakt på Veslekollen

På idylliske Justøya i Lillesand, dyrker Kirsten Mosby lavendel og snittblomster for salg. Folk strømmer til Veslekollen for å kjøpe friske blomster og lavendelprodukter. Det summer av bier og sommerturistene handler buketter og kranser og lavendelolje.
NLR Agder
Brekkesto Markedshage Elin Eftestol16 07 2021 ibs
⋅ Småskalaproduksjon

Det bugner i Brekkestø

På idylliske Justøya i Lillesand, dyrker Elin Eftevaag et stort utvalg av grønnsaker for direktesalg. Fra oppstarten og gjenoppdyrkinga i fjor vår, har det skjedd mye. Nå kan både fastboende og sommerturister kjøpe ureiste grønnsaker til dagens middag direkte fra Markedshagen.
NLR Agder
Hoymole fra gamle planter i ny eng Foto Ragnhild Renna
⋅ Økologisk

Rotlausveka

Rotlausuka er uka da rota skal sitte løsere i jorda.
NLR Nord Norge
Tistelblomst
⋅ Ugras

Åkertistel i økologisk grovfôrdyrking

Det er kanskje ikke så mange av dere som har åkertistel på eiendommen. Det håper jeg i hvert fall. Den tåler ikke to slåtter og er dermed ikke utbredt på gårder med grovfôrdyrking.
NLR
Okobringebaer 11 06 2020 nr 2 AV
⋅ Frukt og bær

Økologisk bringebær på friland og i tunnel

I 2020 ble det startet opp et stort arbeid for å undersøke mulighetene for økologisk bringebærproduksjon. De største utfordringene i dyrking av økologisk bringebær, er bringebærbille og gråskimmel. Prosjektet Økologisk bringebærproduksjon har som mål å finne ut om det er mulig å oppnå lønnsom sikker kvalitetsproduksjon av økologisk bringebær.
NLR Agder
3 A7 A6200
⋅ Korn

Økologisk sortsprøving

Sortsanbefalingene for økologisk og konvensjonelle dyrkere er i hovedsak like.
NLR Innlandet
20190917 153045
⋅ Veksthus

Jordprøver i økologisk tomatproduksjon

Jordprøver er et godt verktøy til bruk for gjødselsplanlegging og avdeking av primærmangel i planteproduksjon. Prøven kan tas både ved dyrking i jordbed eller i vekstmedier som torv og kokos.
NLR Viken Veksthusrådgivning
20180824 093410
⋅ Veksthus

Valg og bruk av næringsanalyser i økologisk tomatproduksjon

Ved bruk av ulike analyser som jord-, vann-, bladsaft- og planteanalyse kan man følge med på næringsstatus til jord og planter. Men hvilke analyser skal man bruke, hvor mange og når?
NLR Viken Veksthusrådgivning
GS Hosting av Okologisk Nansen Larsen Lyngdal
⋅ Potet

Økologisk potet til skrelling på Agder

Nansen, Evolution og Alizee gav best totalavling. Ekstra tilførsel av kalium gav ingen meravling, men reduserte tørrstoff nivået med 0,3%.
NLR Agder
1 2 3 4 5 ... 7