Bilde6
⋅ Grønnsaker

Fangvekster på vendeteigen til potetåker

Formålet med demofeltet «fangvekster på vendeteig» var å vise/demonstrere hvordan ulike vekster ter seg på vendeteigen i en potetåker.
NLR Viken
DJI 0284
⋅ Fangvekster og underkultur

Prosjekt - Økt bruk av fangvekster etter tidlig kulturer

Formålet med prosjektet er å skape interesse blant dyrkerne for å etablere fangvekster etter høsting av tidlige grønnsaker og potet og bidra til at produsentene lykkes med etableringen.
NLR Viken
Forside Harding
⋅ Økologisk

Økologisk Harding

Under namnet Harding Økologiske Sideri har Jan Ove Nes teke den tradisjonelle heimeproduksjonen av sider vidare til å verte hovudverksemda på garden.
NLR Vest SA
Forside Jan Ove
⋅ Økologisk

Skaper rasjonale i det urasjonelle

Jan Ove Nes sette føre seg å avkrefte ein myte han fekk servert på landbrukskontoret i 2003; nemleg at det ikkje var mogleg å lukkast med økologisk epledyrking.
NLR Vest SA
Forsøksfelt i Vesterålen Foto Ragnhild Renna
⋅ Gjødsling

Hvor mye nitrogen kan kløveren fiksere i nord?

Et gammelt engforsøk er med å belyse at det ligger et potensial også i nord når det gjelder å hente inn nitrogen fra engbelgvekster. Vi bør vel bli flinkere til å utnytte kløveren?
NLR Nord Norge
20210531 123311
⋅ Jord

Økologisk jord – meir jordliv?

Resultatet viser at det var mykje meir sopp i økologisk enn konvensjonelt dyrka jord. Det var også fleire eincella organismar (mikroskopiske) ved økologisk drift.
NLR Vest SA
Ku med kalver pa beite
Medlem
⋅ Husdyr

Ku og kalv sammen i melkeproduksjon

NLR Trøndelag jobber med et prosjekt hvor vi ser på muligheten for å holde ku og kalv sammen i hele melkefôringsperioden. Stadig flere gårdbrukere har suksesshistorier å fortelle, og erfaringer å dele.
NLR Trøndelag SA
Forsoksfelt okologisk hvete
⋅ Økologisk

Økologiske forsøk: bygg, havre og hvete

De økologiske sortsforsøkene ble i 2021 anlagt på Århus av NLR Østafjells. På grunn av mye ugras som tok overhånd i feltet utover sommeren ble feltet dessverre ikke høstet, og tallene som blir presentert nedenfor er et sammendrag av de økologiske feltene på Østlandet fra 2017 – 2020.
NLR Østafjells
Ugras
⋅ Grovfôr

Grasvettregel nr. 9

God agronomi er grunnlaget for suksess: sørg for god drenering og driv aktiv ugraskamp!
NLR Nordvest
3 A7 A8714
⋅ Grovfôr

Grasvettregel nr.7

Slå tidlig på dagen! Bruk venderive om du har! Bruk egnet ensileringsmiddel med rett dosering!
NLR Nordvest
3 A7 A8520
⋅ Dyrkingsråd

Grasvettregel nr.6

Still inn redskapen din riktig.
NLR Nordvest
1 2 3 4 5 ... 10