Lam i varsola
⋅ Grovfôr

Sjukdomsførebygging og parasittbehandling i økologisk drift

Alle parasittmiddel kan brukast førebyggande i samråd med veterinær og i kombinasjon med andre førebyggande tiltak. Parasittar finst i alle sauebesetningar– men dei treng ikkje «lukkast» i å gjere skade.
Vest
1 slatt 2020 timotei raigras
⋅ Grovfôr

Valg av frø til isåing og gjenlegg 2023

Det er et rikholdig sortiment jordbruksfrø i markedet. Det er for de fleste mest aktuelt med ei frøblanding, og valg av frø bør skje utfra lokale forhold, dyras behov og kløverandel for å redusere gjødselkostnader.
Sør
Luserne Foto Ievina Sturite
⋅ Grovfôr

Økobondens gull

Biologisk nitrogenfiksering gjennom belgvekster gir viktig næring til plantene. I tillegg er husdyrgjødsel en viktig ressurs for økobonden. Det er også mye god næring i fôrrester og ødelagte rundballer.
Sør
Bilde 3 Anders Naess Gront Fagsenter Buskerud
⋅ Økologisk

Hva er økologisk økonomi?

Sirkulasjonsøkonomi, grønn økonomi, grønn vekst, bærekraftsøkonomi og økologisk økonomi. Ulike begreper med samme betydning, eller? Vi har tatt en prat med forsker og økobonde Anders Næss.
Østlandet
NLR Ostafjells Frukt Epler 0861 Gard Sigmund Aasdalen
⋅ Frukt

Nyplantingsmanual for fruktdyrkarar

Dei siste åra er det etablert mange nye fruktplantingar både i dei tradisjonelle fruktdistrikta, og etter kvart i nærliggjande område ettersom fleire har vorte merksame på mogelegheitene som finst i marknaden for meir norskprodusert frukt. Difor er det utarbeida rettleiar for deg som planlegg eller er i gang med å etablera eit nytt fruktfelt med tettplantingssystem.
NLR
Bilde2
⋅ Potet

Rapport: Mer bærekraftig gjødsling av potet 2022

Vil vi oppnå bedre utnytting av tilført nitrogengjødsling og dermed et lavere behov for nitrogen ved totalt å endre på gjødslingsstrategien om våren?
Østlandet
Bilde1
⋅ Fangvekster og underkultur

Fangvekster sådd i potetåker

Formålet med «prøving av fangvekster i potetåker» var å se hvordan ulike fangvekster sådd i en etablert potetåker vil utvikle seg i et normalt norsk driftsopplegg med potet.
Østlandet
Potet under plast i Rygge 19mai 2021
⋅ Dyrkingsteknikk

N-gjødsling til Colomba 2019-2021

Colomba har på kort tid blitt en hovedsort i tidligproduksjonen på Østlandet. Den har godt knollansett og en jevn, fin overflate med lav utsorteringsgrad. Resultatene fra tre års forsøk viser at den bør gjødsles middels sterkt, noe som vil si 15-16 kg N, eller 13-14 kg N om man vet den skal høstes tidlig.
Østlandet
Bilde6
⋅ Grønnsaker

Fangvekster på vendeteigen til potetåker

Formålet med demofeltet «fangvekster på vendeteig» var å vise/demonstrere hvordan ulike vekster ter seg på vendeteigen i en potetåker.
Østlandet
DJI 0284
⋅ Fangvekster og underkultur

Prosjekt - Økt bruk av fangvekster etter tidlig kulturer

Formålet med prosjektet er å skape interesse blant dyrkerne for å etablere fangvekster etter høsting av tidlige grønnsaker og potet og bidra til at produsentene lykkes med etableringen.
Østlandet
1 2 3 4 ... 9