Shutterstock 596515157
⋅ Beite

Regenerativt landbruk – hva er det?

Det er resultatet som teller Hva menes egentlig med «regenerativt landbruk»? For mange kan det virke litt ullent. Norsk landbruksrådgiving Østafjells vil i et nytt prosjekt spre kunnskap om prinsippene og rett og slett måten å tenke på når du skal drive et regenerativt landbruk.
NLR Østafjells
Vassarve i eng
⋅ Økologisk

Vassarve (Stellaria media)

Tiltak mot vassarve. Ved gode veksttilhøve er vassarve vanskeleg å bekjempe.
Fagbladet Økologisk Landbruk
Testskrelling potet
Medlem
⋅ Potet

Økologiske potetsorter til skrelling

Solist kom best ut med hensyn til avling, kvalitet og skrellesvinn. Den presenterte seg best 14 dager etter vakuumering på kjøl. Grønne knoller var største kvalitetsfeil. Faxe hadde også et lavt skrellesvinn.
NLR Agder
Krypsoleie blad
⋅ Ugras

Krypsoleie

Krypsoleie gjev lite og vassrik avling. Planta er ikkje giftig, men kan usmak på mjølk og er difor ikkje ynskjeleg i eng og beite.
NLR Vest SA
2 Erik Stensbol Foto Kjell R Hermansen
Medlem
⋅ Presisjondyrking

Nitratprøver for økt kontroll i potetåkeren

Ingen potetsort har nøyaktig samme gjødselbehov. Sesongene varierer, gjødselprisene øker og miljø og klima må i fokus. Alt dette i kombinasjon, gjør at det stadig melder seg behov for presisjonsverktøy for mer tilpasset gjødsling. Heldigvis finnes det verktøy i dag – og flere vil det trolig bli i fremtiden. Erik Stensbøl er allerede godt i gang med å høste erfaringer.
NLR Øst
Gardbruker Svein Klausen pa arealet som trenger dreneringstiltak Foto Ragnhild Renna
⋅ Drenering

Drenering er alltid på arbeidslista

Uten god drenering vil ikke jorda levere optimalt. Det gis dreneringstilskudd, som må søkes på før arbeidet starter.
Fagbladet Økologisk Landbruk
IMG 3272
⋅ Veksthus

Dyrkningsveiledning Mikrogrønt

Veiledning for konvensjonell og økologisk produksjon av mikrogrønt
NLR Viken Veksthusrådgivning
Okologisk eng foto Morten L
⋅ Gjødsling

Handelsgjødsel for økologisk drift

Vi har laget en oversikt over gjødselslag som kan brukes i økologisk drift og som kan kjøpes i Norge.
NLR
Bureisingsbruket Tronheim ved Soloyvannet Foto Anne Marit Isachsen
⋅ Grovfôr

Økologisk mangesysleri ved Soløyvannet i Bodø

Gården Tronheim ligger 10 km fra Bodø sentrum og bonden Øyvind Tilrem ønsker å satse på alle gårdens ressurser for å få et levebrød til seg og familien.
NLR Nord Norge
2 ars vestlandsblandingeng Misfjord 3 juni 2021
Medlem
⋅ Grovfôr

Grovfôrkvaliteten i Møre og Romsdal

Oppsummering av vekstsesongen 2021 basert på fôrprøveresultater tekne i Møre og Romsdal.
NLR Nordvest
Bilde 1
⋅ Grovfôr

Vinterherdige erter – er det liv laga i Norge?

Flere steder i Europa sås vinterherdige erter sammen med rug eller rughvete om høsten. Av det høster de et proteinrikt fôr i mai/juni. Da en melkeprodusent i Vestfold ville prøve ut dette, var et forsøksfelt helt på sin plass.
NLR Viken
1 2 3 4 ... 7