Art

Sort

Kommentar til arter og sorter

Timotei

Engmo

Nordlig og vintersterk. Mindre gjenvekst etter slått enn Noreng.

Noreng

Stor del av avlinga i 1. slått. Mest hardfør. Aktuell lengst mot nord

og i indre strøk og ved driftsformen med en slått eller vårbeite og

en slått. Moderat gjenvekst med lite strå.

Lidar

Hovedsort i Nordland og Sør-Troms. Vintersterk.

Stor avling og god kvalitet. Mer bladrik enn Grindstad.

God gjenvekst på 2. slått.

Grindstad

Sørlig sort som kan brukes i de klimatisk beste områda i

Nordland (ytre Helgeland).

Lite vinterherdig nord for Helgeland. God avling i

2. slått med høg stråandel,

men det gjør den dårlig egna som sauebeite på høsten.

Erstattes etterhvert av den nye sorten Liljeros.

Liljeros

Avling og overvintring som Grindstad, god forkvalitet.

Engsvingel

Norild

Hardfør. Erstattes av Vinjar.

Fure

Tidlig sort som gir stor avling.

Aktuell i kyststrøk helt sør i Nordland.

Minto

Sørlig sort med god avling. SW Minto er mye lik Fure,

men med tendens til noe bedre overvintring og varighet.

Vinjar

Ny sort.

Bedre på overvintring og avling enn Norild, og erstatter denne.

Vestar

Ny sort. Sørlig. God avling. Best i låglandet. Erstatter Minto.

Kasper

Svensk, nordlig sort.

Engrapp

Monopoly

Nederlandsk sort som oppformeres i Norge. Hardfør.

God avling og kvalitet.

Utviklingstrinn høver bra med slåttetidspunkt for timotei.

Knut

Norsk sort. Stort avlingspotensiale. God kvalitet.

God overvintring. Tidlig skyting.

Rødsvingel

Leik

Vintersterk. Varig.

Hundegras

Laban

God overvintring og avling.

Fleirårig raigras

Fia

Halvtidlig norsk sort. God avling med god kvalitet.

Brukbar overvintring. Tetraploid.

Figgjo

Halvtidlig norsk sort. God avling med god kvalitet.

Brukbar overvintring. Tetraploid.

Trygve

Halvtidlig norsk sort. God avling med god kvalitet.

Litt mindre avling enn Fia og Figgjo, men bedre overvintring.

Tetraploid.

Raisvingel

Hykor

Best overvintring i nord. Starter veksten tidlig om våren.

Høstes tidlig for god kvalitet. Stive blad.

Bladfaks

Leif

Hardfør. Best på kalkrik og svært tørkesvak jord. Til storfe.

Strandrør

Lara

God for armering av godt drenert myrjord.

Må slåes tidlig for god kvalitet.

Strandrør trenger laus jord.

Strand-svingel

Karolina

Finsk sort. Har stor avling og er vintersterk. Mjuke blad.

Swaj

Svensk sort. Må slåes tidlig for god kvalitet.

Har stor avling og er vintersterk. Mjuke blad.

Sein etablering.