Myrtistel og vegtistel er toårige. De sprer seg med frø og lager en bladrosett første året. Bladrosetten overvintrer og lager blomster og frø andre året. Rosettene kan vi ta bort hele året, men det kan være lurt å ta en runde mellom våronn og slått. Fjorårets rosetter er nå store og godt synlige og er i gang med å lage blomsterstilk. De kan hakkes eller stikkes med spade. Et mye brukt redskap er potetgrev som en skjærer tuppen av. Sørg for å kutte stilken like under jordoverflata, under bladene.

Ellers har vi hørt fra flere at både hest og sau kan beite blomsterknoppene på myrtistel. Så hvis du synes du har for mye myrtistel er det bare å sette i gang og lære opp beitedyrene til å ete dem!

Myrtistel kan bli svært høy, 1-2 m. Den er gjerne litt rødbrun og har mange blomsterkorger som er ca. 1 cm breie. Vegtistel er grågrønn og har lange kvasse torner. Til forskjell fra myrtistel er blomsterkorgene få og store, 3-4 cm i diameter.