Foring av villsau 1
⋅ Grovfôr

Fôring av utegangarsau om vinteren

Sjølv om gammalnorsk sau, eller villsau som den ofte blir kalt, er en hardfør og nøysom rase er også den avhengig av tilstrekkelig med fôr for å dekke behovet for energi, protein og mineraler.
Sør
Honsehirse
⋅ Korn

Funnet hønsehirse for første gang?

Man våkner kanskje ikke helt før det gjelder seg sjøl. Hønsehirse er omtalt i mange år, men årlig er det noen som gjør sitt førstefunn. Hva gjør du da?
Østlandet
Mais 2023
⋅ Økologisk

Utvikling fôrmais

Det har vært gode forhold for fôrmaisen i år, det har resultert i veldig høye planter som har satt mange kolber.
Sør
Nyhostet gulrot
⋅ Økologisk

Sjukdommer i gulrot, løk og bønner

I februar 2022 arrangerte Team Grønnsaker i NLR Viken et fagkurs for produsenter av gulrot, løk og bønner.
Østlandet
Nedfelling av husdyrgjodsel JIO
⋅ Grønnsaker

RMP-ordningen på Agder

For å kunne søke på RMP må man spre all husdyrgjødsel innen 20.august.
Sør
Eng i skohoyde
⋅ Økologisk

Fôring av storfe i tørkeår

Tørke kan være en utfordrende tid for både dere bønder og for dyra deres. En viss mengde grovfôr er helt nødvendig for å få dyras fordøyelsessystem til å fungere, men man kan opprettholde en god produksjon ved å redusere tilgangen på grovfôr relativt mye. I denne artikkelen har vi samlet noen forslag til tiltak dersom du har for lite grovfôr.
Østlandet
Eng som skyter
⋅ Frøavl

Ikke vent med slåtten hvis graset har skutt

Flere steder er det nå liten avling på grunn av tørke eller kaldt og vått vær. Det er lett å tenke at man skal vente litt med slåtten fordi man vil at enga skal få vokse litt til. Men hvis graset har skutt er det bare å slå.
NLR
IMG 1234
⋅ Grovfôr

Klimabetinga avlingsskade

Det er fryktelig tørt mange steder i landet i år, andre steder har hatt det vått og kaldt. På Østlandet ser det ut til at konsekvensene kan bli større enn de var i 2018, siden førsteslåtten i år er dårligere enn den var da. Mattilsynet og Debio vurderer fortløpende hvilke områder som skal omfattes av eventuelle lokale forskrifter.
NLR
Bladrulling pga sikade angrep
⋅ Potet

Sikader i potet

Potetsikadene (både voksne og nymfer), suger plantesaft fra mange type planter, men i Norge er de hovedsakelig et skadedyr i potet på Østlandet. De voksne sikadene foretrekker de øvre bladene.
Østlandet
Settepotet
⋅ Potet

Husdyrgjødsel til potet

«Husdyrgjødsel kan brukes til potet, med noen forbehold. Tidligpotet trenger næringa så raskt at mineralgjødsel er bedre egnet, men seine potetsorter gjør seg godt nytte av mer langsomtvirkende næring i husdyrgjødsel. For å sikre en nøyaktig og balansert næringstilførsel anbefaler vi likevel kun moderate mengder husdyrgjødsel og alltid kombinere med mineralgjødsel.
Sør
Husdyrgjodselspreding EHS
⋅ Frøavl

Beste praksis ved bruk av organisk gjødsel

I en tid hvor andre innsatsfaktorer er blitt vesentlig dyrere er det viktig å utnytte husdyrgjødsel og annen organisk gjødsel på en best mulig måte, både økonomisk, agronomisk og i forhold til klimagassutslipp.
Sør
Poser med gjodsel
⋅ Grovfôr

Svovel - en viktig byggekloss

Svovel kan være en begrensende faktor både på avling og kvalitet i økologisk landbruk.
Østlandet
1 2 3 ... 9