20190504 092457
⋅ Økologisk

Nybrotne landbruksandelar med Vestlandsmodell

Det å ha "fleire bein å stå på", har i alle tider vore kjenneteiknet til robust og berekraftig landbruksverksemd. Andelslandbruk er no i ferd med å gje omgrepet ei meir bokstaveleg tyding.
NLR Vest SA
Ugras i okogulrot 4
Medlem
⋅ Økologisk

Grovt skyts mot kveka i radkultur

Kveka er kanskje det verste ugraset i økologisk gulrot. Disse har med hell brukt (stein)strenglegger for å sålde ut kveke- og åkerdyllerøtter før drilling.
NLR Trøndelag SA
DSC 2957
⋅ Klima

Økologisk landbruk - en klimapilot?

Nordiske verktøy for beregning av klimagassutslipp på gården viser at husdyrgjødselhåndteringen er ett av områdene med høyest utslipp. På økologiske husdyrbruk, hvor husdyrgjødsla ofte er eneste næringskilde, må denne utnyttes ekstra smart. Kan økolandbruk bli en klimapilot?
Fagbladet Økologisk Landbruk
IMG 9257
⋅ Grønnsaker

Gode småplanter krever godt lys

Forholdet mellom lysmengde og temperatur, samt kvaliteten på lyset, bestemmer hvor kompakte plantene blir. Her får du gode råd om hva du må passe på.
Fagbladet Økologisk Landbruk
Husdyrgjodselspreding EHS
Medlem
⋅ Gjødsling

17 kg total-N – gjelder det meg?

Det har versert en oppfatning hos rådgivere, Debio-revisorer og bønder om at det kun er tillatt med 17 kg total-nitrogen fra husdyrgjødsel i økologisk produksjon. Det som er viktig å være klar over, og som nok ikke har vært tydelig nok kommunisert, er at dette gjelder i sårbare områder definert etter EUs nitratdirektiv.
NLR Trøndelag SA
Skurv pa eple og blad 2020 Oko
⋅ Frukt

Skurvbekjempelse i økologisk epledyrking

Epleskurv er en sykdom forårsaket av skurvsoppen Venturia inaequalis. Den er et av hovedproblemene i all epledyrking, og det krever innsats for å holde den i sjakk. Denne artikkelen forklarer biologien til soppsykdommen, og beskriver hvilke tiltak man kan gjøre for å beskytte eplene mot den.
NLR Vest SA
1 Mette Marie
⋅ Frukt

Mange gode grunnar for å drive med økologisk frukt

Kva grunnar er det for å byrje med økologisk frukt? Kva er føremon og eventuell ulempe? Optimisme og framtidstru rår grunnen og det er planta mykje nytt etter moderne tettplantingsprinsipp siste åra. Litt uklare signal om økologisk drift, samt utfordringar med ymse skadegjerarar, uroar derimot litt.
NLR Vest SA
Vinassefeltet ved 1 slatt gsmedsland
⋅ Økologisk

Billig kalium og svovel til gras

Vinasse øker kaliumverdiene i husdyrgjødsel og planter, og lar seg godt blande ut i husdyrgjødsla.
NLR Agder
Nlr 62827882129
⋅ Grovfôr

Karbonbinding i eng

"Eng er åkers moder" er et gammelt munnhell. I det tradisjonelle landbruket har enga vært den oppbygggende delen av vekstskifte med karbonfangst og gryndannelse. Hva kan vi gjøre for at enga trives både over og under bakken?
NLR Østafjells
Jord i hand Foto Silja Valand
⋅ Grovfôr

Mer jordkarbon med bevisste valg

For å binde mer karbon enn det som brytes ned, må det jobbes med små og store valg som påvirker jordhelse og plantevekst. Hver gård og situasjon er unik. Det finnes derfor ikke en løsning for alle.
NLR Østafjells
Kloverartikkel oko
⋅ Økologisk

"Best practice" med kløver og kalium

På kaliumfattig jord gir ekstra tilførsel av kalium økt grovfôravling. Frøblanding med den tetraploide kløversorten Reipo gav større avling enn frøblandingene med de diploide sortene Lea og Nordi.
NLR Agder
Potet rader 2008 9
⋅ Potet

Økologisk dyrking av skrellepotet

Sortene Nansen og Fakse har gitt akseptabel avling og kvalitet for skrellepotet til industrikjøkken. Carolus gir dessverre for dårlig kvalitet i ferdigvaren.
NLR Agder
Flair jkh
⋅ Økologisk

Lønnsomt med økologiske jordbær

Det er fullt mulig å oppnå en lønnsom kvalitetsproduksjon av økologiske jordbær. Prosjektarbeid og praktisk dyrking viser at dyrking av gode sorter på plast i tunnel gir 1 800 – 2 100 kg salgsvare per dekar og år. Merpris på minst 25 % sammenlignet med konvensjonelle jordbær gir lønnsomhet.
NLR Agder
1 2