Hvordan unngå SPORER i grovfôret

25.07.2018 (Oppdatert: 09.12.2020) Julie Wiik

På stående gras finner vi sporedannende bakterier helt nederst på stengelen. Hvordan vi høster og håndterer graset har alt å si for sporenes videre eksisens.

Anaerobe sporedannende bakterier, ofte omtalt som smørsyrebakterier, formerer seg uten lufttilgang. De får gode betingelser når melka er videreforedlet til ost. Foto: TINE.

Når det blir ugunstige forhold, som for eksempel at de mister næringstilgangen, kapsler de sporedannende bakteriene seg inn i en motstandsdyktig kappe. De går inn i hvilestadiet mens de venter på bedre tider. Sporer er ekstremt resistente. De tåler høye og lave temperaturer, UV stråling, uttørking og desinfeksjonsmidler. De overlever også pasteuriseringen av melka, og får vokse uten konkurranse når forholdene ligger til rette igjen. Anaerobe sporedannende bakterier (slekten Clostridium) også omtalt som smørsyrebakterier formerer seg uten lufttilgang. De får ofte optimale forhold når melka er videreforedlet som ost. De aerobe sporedannende bakteriene (slekten Bacillus) formerer seg med lufttilgang. De kan formere seg i konsummelk hvis temperaturen på melka blir høyere en kjøleskaptemperatur, dersom de er tilstede. Som et eksempel bruker aerobe sporedannere 18 timer på å dele seg ved en temperatur på 5 grader, kommer melka opp i 15 grader bruker de 1,9 time på samme prosessen. 

 

Sykdom hos dyra

Vi snakker mye om at vi skal unngå sporer i surfôret, fordi de er uønsket i meieriindustrien, men sporer kan også gi alvorlige sykdommer hos storfe og sau. Miltbrannemfysem (raslesyke), stivkrampe og botulisme er alle sykdommer som er forårsaka av sporedannende bakterier som finnes naturlig i jord. Vi har også arter innen Bacillus slekten, som har blitt satt i sammenheng med abort hos storfe.

 

Hvordan unngå sporer i fôret

Sporene finnes naturlig i jorda, der bakteriene har viktige oppgaver i nedbrytningsprosessene. Primærkilden i grovfôret er jord og gjødsel fra enga. Smørsyrebakteriene tåler dårlig sure forhold, ved rask pH senkning vil oppformeringen av smørsyrebakterier være minimal. Er ensileringsprosessen mislykket vil bakteriene oppformeres før de går over i sporestadiet. Siden sporene er i jorda og nederst på grasstengelen, er det her vi må begynne. Graset må kuttes på 10-12 cm og det må etterstrebes en jevn grasmark uten kjøreskader. Høyere stubbehøyde gir dessuten raskere gjenvekst av graset. Når graset får ligge på høyere stubb bidrar det til bedre luftveksling under ranka og raskere fortørking. Høy stubb gjør også at man ikke trenger å stille pickupen like lavt. Innholdet av vann i fôret påvirker ensileringsprosessen i stor grad, og en fortørking ned til 30-35 % reduserer risikoen for smørsyregjæring.

Videre kan vending og ranking med rive av graset være en risikofaktor for å smitte graset med jord. Men med høy stubb, jevnt underlag og riktig innstilt rive trenger ikke dette å være et problem. Rask innlegging og god pakking er med på å fremme en effektiv ensilering. Maursyreholdige ensileringsmidler er best egnet til å senke pH raskt. Til gras mellom 20-30 % kan en bruke Ensil 1 og GrasAAT Ec. Til fortørket gras opp mot 40% er GrasAAT plus og Ensil plus aktuelle midler. Har du enda tørrere gras er god pakking og flere lag plastikk vel så viktig. Det er veldig viktig å ikke underdosere, men det er heller ingen vits i å bruke for mye.

 

Når skaden allerede har skjedd

Godt grovfôr inneholder mindre enn 1,2 log cfu/g smørsyresporer. Grensen til dårlig grovfôr er over 2,5 log cfu/g. 5,0 log cfu/g er ekstremt dårlig kvalitet.

Hvis man har vært uheldig og produsert surfôret med middels eller høyt innhold av sporer er nøkkelen hygiene i alle ledd. Sporene passerer hele gjennom fordøyelsen og hopes opp i gjødsla. Forurensing av melk skjer i stor grad under melking i form av møkk på jur og spener, avspark og dårlig håndhygiene. Gode rutiner under melking er derfor helt avgjørende for om du klarer å levere sporefri melk. For at denne jobben skal bli overkommelig er det lurt å begynne med tiltak for rene jur og dyr. Hyppigere skraping, mer strø, barbere jur og haler er viktige faktorer. Avtørk av spener med tørt tørkepapir fjerner bare 45-50% av sporene. Grundigere jurvask etterfulgt av tørking med tørt papir kan fjerne opp til 96 % av sporene. Jurkluter skal vaskes i maskin mellom hver melking, minimum 60 grader og med høy sentrifugering. I robotbesetninger kan en gjøre justeringer for å forbedre spenevasken, men her er også rene dyr og nybarberte jur selve grunnlaget for en hygienisk vellykket melking. Ta deg tid til å studere roboten under melking, hver dag. Det skal ikke mer enn 1500-2000 bakterier per liter for å få en høy sporeanalyse.

 

Tabell: tiltak for å unngå sporedannede bakterier i melka må gjøres både i fjøset, under dyrking og ved konservering av fôret:

Våronna

-Tromle vekk ujevnheter i bakken

-Kjøre når det er lagelig for å unngå kjørespor og skader på bakken

-Husdyrgjødsla må kjøres ut før graset har begynt å utvikle bladmasse, den bør også være tynnflytende, regn etter spredning er aldri å forakte

Slåtten

-Stubbehøyde på 10-12 cm

-Ekstra slepesko eller meier til slåmaskina

-Riktig innstilt fjæroppheng for rett marktrykk

-Riktig lengde på toppstaget på sidemonterte maskiner

-Kvesse knivene

-Unngå å kjøre i ranka

Ensilering og pakking

-Fortørking av graset

-Unngå kjøring med skitne hjul i plansilo

-Bruk ensileringsmiddel med riktig dosering

-Rask pakking og innlegging i silo/rundball

 

I fjøset

-Barbere jur og haler

-Renhold i liggebåser

-Kluter vaskes i vaskemaskin med god høysentrifugering

-Avtørk med tørt papir etter jurvask

-Håndhygiene

-Jurvaskinnstillinger på robot

-Daglig renhold av robot

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tabellen viser kritisk PH ved ulike tørrstoffinnhold. Den er hentet fra surfôrboka av Magne Mo (2005)

Tørrstoffinnhold %

Kritisk pH for å oppnå anaerobt stabilt surfôr

15

4,10

20

4,20

25

4,35

30

4,45

35

4,60

40

4,75

45

4,84

50

5,0

 

 Fortell oss gjerne hva du gravde etter. Vi jobber med å gjøre sidene våre bedre.
Æsj, det var dumt. Hva lette du etter? Gi oss gjerne en tilbakemelding slik at vi kan gjøre det lettere for deg å finne fram på sidene våre.