Godt gjenlegg gir lite ugras

04.06.2020 (Oppdatert: 09.12.2020) Elin Thorbjørnsen

Jord i god hevd med rett pH, god pløying, moderat gjødsling og bruk av dekkvekst, er et godt grunnlag for et vellykka gjenlegg.

Store høymoler i gjenlegget er noe du ikke vil ha. (Foto: NLR Agder)

Vi fornyer enga for å redusere innholdet av uønska arter og for å øke avlingen. Siden det koster både penger og mye arbeid er det viktig å sørge for at resultatet blir vellykket.

Godt forarbeid

God pløying er det viktigste for å kontrollere rotugras. Bruk tid på å stille inn plogen, gjør arbeidet sjøl eller lei noen som er flinkere enn deg. Ikke la noen ukyndige utføre denne viktige jobben. Etter pløyinga skal det ikke være en eneste grønn tust å se. Til pløying av eng er forplog et svært godt hjelpemiddel.

Følg opp med slodding, gjødsling og harving før jorda tørker for mye ut. Pass på at torva ikke blir snudd opp igjen. Slodden skal jamne jorda, harva skal blande gjødsla ned i jorda og lage et godt såbedd.

Jordarbeidinga må gjøres når jorda er «laglig». Arbeid med for våt jord vil skade jordstrukturen. På strukturskadd jord vil det være umulig å få til et godt gjenlegg.

Ofte velger vi å nytte dekkvekst i gjenlegg i økologisk dyrking for å gi ugraset større konkurranse. Av ulike årsaker lar dette seg ikke alltid gjøre. Da gjenstår pussing av gjenlegget som ugraskontroll.

Pussing mot frøugras

I gjenlegg uten dekkvekst kan noe av frøugraset dempes ved å ta ei tidlig avpussing med høg stubb, 10-12 cm. Det kan gjøres med fôrhøster, slåmaskin eller beitepusser. Dette virker godt mot ugras med høyt vekstpunkt, som meldestokk og då. Det virker heller dårlig mot vassavre og tunrapp, men bør allikevel gjennomføres dersom vassarve og linbendel er til stede i gjenlegget, helst før plantene blomstrer.

Pussing må gjøres når jorda er tørr og tåler kjøring. Får man gjort dette tidlig kan ugraset som er slått av, ligge igjen på bakken. Er det allerede dannet frø i ugraset må det samles opp og fjernes. Det samme gjelder hvis det blir så mye grønnmasse at det hindrer videre vekst hvis det blir liggende oppå plantene i gjenlegget. Pusser en tidlig kan denne grønnmassen nyttes som fôr.

Rotugras

Pussing har generelt liten effekt mot rotugras. Er det mye rotugras i enga, som kveke og høymole, er det sikreste alternativet å ha åpenåker et år slik at en får pløyd to år på rad. Beite med rug og raigras er et alternativ som i tillegg til å gi pløying to år på rad og hyppig høsting gjennom sesongen, sikrer et kløverfritt år. Kløverfrie år i vekstskiftet er viktig for å unngå utvikling av kløverråte.  

Høymole som kommer fra rot, bør lukes i både åpenåkeråret og i gjenleggsåret, da sitter den mye løsere i jorda enn det den gjør i engåra. Pussing kan allikevel ha en viss effekt mot høymolplanter som kommer fra rot, da det er med på å tappe rota for næring.Fortell oss gjerne hva du gravde etter. Vi jobber med å gjøre sidene våre bedre.
Æsj, det var dumt. Hva lette du etter? Gi oss gjerne en tilbakemelding slik at vi kan gjøre det lettere for deg å finne fram på sidene våre.