Forsøk med gjødsel fra havet

07.05.2020 (Oppdatert: 09.12.2020)

Resultater fra forsøk med purre har gitt kunnskap om hvordan fiskegrakse og algefiber virker som gjødsel, gitt hver for seg eller i kombinasjon.

Purreplanter i potter med jord gjødslet med kalksalpeter, tørket fiskegrakse, tørket hønsegjødsel og fersk algefiber, Tingvoll, 28. august 2019. (Foto: Ishita Ahuja)

Ishita Ahuja | NORSØK

Anne de Boer | NIBIO

Anne-Kristin Løes | NORSØK

I Norges store sjømatproduksjon finnes det stort potensiale for å resirkulere fiskerester til høyverdig plantenæring. Mange undersøkelser har vist at restråstoff fra marin industri kan virke godt som gjødsel. 

Slike produkter er vanlig i andre deler av verden, spesielt i USA og Canada. I Norge og Europa er slik gjødsel lite brukt i dag, til tross for at dette var vanlig i landbruket langs norskekysten før i tiden. 

I prosjektet RESTOR (Restråstoffer fra havet som gjødsel til økologisk landbruk) har Norsk Senter for økologisk landbruk, NORSØK, på Tingvoll i Møre og Romsdal, fått støtte fra Møre og Romsdal fylkeskommune for å undersøke marine restråstoff som gjødsel til landbruket.

Forsøket bruker algefiber fra tang og fiskerester etter klippfiskproduksjon, som er lett tilgjengelig fra lokale industripartnere.

Konklusjon

Ut fra dette potteforsøket kan vi konkludere at fiskegrakse er god gjødsel, og at algefiber kan være et godt supplement til en næringskrevende vekst som purre. Mangel på nedbør i juli og august påvirket antakelig veksten av purreplantene, slik at næringsopptaket ville vært større med bedre vanntilgang. Fiskegrakse og algefiber er ressurser som per i dag håndteres som restavfall, og som dermed er interessante råstoff for en bedre utnyttelse.

I fagbladet Økologisk Landbruk nr. 1-2020 og på Agropub.no kan du lese mer om forsøkene og resultatene:

Forsøk med gjødsel fra havetFortell oss gjerne hva du gravde etter. Vi jobber med å gjøre sidene våre bedre.
Æsj, det var dumt. Hva lette du etter? Gi oss gjerne en tilbakemelding slik at vi kan gjøre det lettere for deg å finne fram på sidene våre.