Dosering og valg av ensileringsmiddel

06.01.2021 (Oppdatert: 06.01.2021) Stein Jørgensen

Hva slags graskvalitet og hva du skal bruke graset til, i tillegg tørrstoffprosent, er med å bestemme hvilket ensileringsmiddel du skal velge. Fuktig gras, da skal du, nærmest uten unntak, velge et syrebasert middel, med et høyt innhold av maursyre. Når graset kommer over 30 prosent bør det velges et middel som inneholder propionsyre som hemmer varmgang og muggsopp.

Mange av de bakteriebaserte midlene har i et og annet forsøk gjort det bra. Men vår påstand er at under vanskelige forhold kommer vi ikke utenom de med syrevirkning i økologisk drift. 

Uansett er det viktigste ved ensilering å gjøre de rette tinga til rett tid. Ensileringsmiddel sikrer resultat av godt arbeid, men er ingen forsikring for topp gjæringskvalitet.  

Husk at ingen midler kan gi 100 prosent redning av dårlig ensileringsteknikk og arbeid 

 

Nedenfor er en oversikt over noen godkjente ensileringsmidler som er på markedet i 2021. 

Kjemiske, under 30 % ts 

Kjemiske, over 30 % ts, med effekt mot gjær-sopp (og noe mugg) 

Biologiske og kjemiske, over 23 % ts 

Biologiske midler, 30-40 % ts. Usikre under vanskelige forhold. 

Ensil 1  

Ensil Pluss  

 

Animal Biosa ensil.   

Maursyre 85 

 

Sil-All 4x4   

Kofasil Lac   

GrasAAT EC  

GrasAAT SX  

 

 

 

 

 

Silomax IQ/ Stabil     

Du finner flere i DEBIOs driftsmiddelregister. NB! Det er uansett den enkelte økoprodusent sitt ansvar at brukte innsatsmidler er tillatt benyttet i produksjonen. 

 

Unngå underdosering 

Underdosering av ensileringsmiddel er en vanlig brukt metode for å redusere kostnadene. Dette kan gjøre vondt verre, og resultere i en dårligere surfôrkvalitet enn om vi hadde ensilert uten tilsetning. Ved bruk av syremidler vil vi redusere all gjæring, også melkesyre-gjæringa, selv om det er smørsyregjæringa som blir mest hemmet. Bruk av 1-2 liter pr. tonn av et maursyreholdig middel hvor anbefalt dosering er 4 liter, vil resultere i så sterk hemming av melkesyregjæring at det tar mange dager, kanskje uker, før pH kommer ned på et nivå som fullstendig hemmer smørsyregjæring. pH ligger imidlertid så høyt i denne perioden at smørsyresporene blir mer aktive og går over til bakterieform, og vi får oppformering av smørsyrebakteriene. Når pH etter lang tid kommer ned mot 4,5 eller lågere vil disse bakteriene igjen gå over i sporeform, og vi har fått et fôr med høyt sporeinnhold. Vi anbefaler å sikre at det blir tilsatt nok ensileringsmiddel gjennom å tilpasse doseringsutstyr og kjørehastighet til forholdene. Vurder fortløpende om det brukes nok ensileringsmiddel pr ball eller lass. Generelt sett kan vi si at jo blautere fôret er og jo mer kløver det er i fôret, jo høyere bør doseringa være, men det kan også være nødvendig å øke doseringa til svært sterkt fortørka materiale. 

 

De 8 T – sikkerhet for godt surfôr 

  • Tette siloer / klargjort plass for rundballer 
  • Tidlig slått / findelt gras dvs. god kutting ned til 2-3 cm 
  • Tilstrekkelig med ensileringsmiddel 
  • Tempo i legginga 
  • Tråkking / god pakking og hardt pressa baller 
  • Tett dekking / minst 6 lag plast på baller 
  • Tilstrekkelig press på siloene 
  • Tiltak mot utøy på rundball 


Fortell oss gjerne hva du gravde etter. Vi jobber med å gjøre sidene våre bedre.
Æsj, det var dumt. Hva lette du etter? Gi oss gjerne en tilbakemelding slik at vi kan gjøre det lettere for deg å finne fram på sidene våre.