Den fantastiske hjulhakka

26.01.2017 (Oppdatert: 09.12.2020) Hege Sundet

Start før du ser ugraset, og hakk over ukentlig. Da kan du holde ti dekar ugrasfritt med den enkle og fantastiske hjulhakka.

Med hjulhakka kan du jobbe tett på planterekkene. (Foto: Hege Sundet)

En hjulhakke er en mellomting mellom en håndhakke og en hestehakke. Den opprinnelige hakka som het Planet ble laget for hest i Amerika. Så ble den utviklet videre til Planet junior som var tilpasset en person.

Null rotugras

I grønnsaksdyrking forutsetter vi at det er fritt for rotugras før vi skal dyrke grønnsaker på plassen. Men i prinsippet kan alt ugras hakkes med hjulhakka. Hjulhakke er betydelig mer effektivt enn å håndluke eller håndhakke. Målet må være å redusere håndlukinga til et absolutt minimum, og å holde det helt ugrasfritt.

Gode forberedelser

At du gjør en god jobb med hensyn til å få et jevnt så- og plantebed er like viktig når du baserer deg på hjulhakke som når du skal basere deg på traktorutstyr. Jordlaget bør ha fin struktur med lite klump og planterester. Når du gjør våronn og forbereder så- og plantebed må du ha ugrashakkingen i tankene. For vi vil jo ha best mulig resultat med minst mulig innsats.

Vær tidlig ute

Det er en fordel å lage såbeda, så tidlig som mulig. Da kan du hakke over sengene og ta livet av de spirende ugrasfrøa. Ugraset er mest sårbar før de har slått rot. Når du hakker over, så stimuleres også nytt frø til å spire. Dette kan du bruke for å «tømme» ugrasbanken. Så får du mindre problemer med ugraset når kulturen etablerer seg.

Resultatet av såinga er også viktig med tanke på ugrashakkinga. Når du sår med traktor kan du få helt parallelle rader, noe som nesten er umulig med en ethjulssåmaskin. Det er mest praktisk med parallelle rader, og med radavstand som gjør det enkelt å komme til med hakka. Det er samme prinsipp som for traktor, men nøyaktig radavstand er mye mer nøye for traktorutstyr.

Grunn hakking

Den vanligste tabben for en ny hjulhakkebruker er å hakke for dypt. Da er det fare for å slite seg ut i løpet av en time. Det er mest hensiktsmessig å jobbe så grunt som mulig.

En annen meget vanlig feil er å vente med å ta frem hakka til vi ser ugraset, eller til ugraset er godt etablert. Hakka er uegna for stort ugras. Tommelfingerregelen er «jo tidligere du setter i gang med å ugrashakke, jo bedre». Når du ser ugraset er du på etterskudd.

Få bort skorpe

Det geniale med hjulhakka er at du kan jobbe med den flere dager før det er lagelig å komme ut med traktor etter en rotbløyte. Når jorda begynner å tørke opp igjen, etter litt regn, kan det være ideelt å hakke. Dette gjelder særlig leirholdig jord som lett danner skorpe på overflata. Når plantene er små kan skorpe på jorda bli kroken på døra for videre utvikling. Dette er annerledes på sandjord, eller humusrik jord.

På jord som danner skorpe ser vi gjerne at plantene kvikner til og får bedre farge etter hakking. En viktig ting som skjer er at når vi rusker opp skorpa, så får mikroorganismene luft, og mineraliseringa kommer i gang. Plantene våre får næring.

Fordeler

Praktiske undersøkelser hos grønnsaksdyrkere viser at når arealet er under ti dekar så lønner det seg å basere seg på hjulhakka fremfor traktoren. Det beror på at det tar tid å stille inn radrensingsutstyr, og at ugrasrensingen ikke vil bli like presis. Sammenlignet med radrensingsutstyr for traktor så er ikke hjulhakka så «stivbeint». Siden du alltid har øyekontakt med det du gjør, kan du hakke nærmere plantene uten å gjøre skade. Det er helt greit å ha mange ulike kulturerer med ulik rad- og planteavstand. Noe som er tilfelle for de fleste andelslandbruk og andre som driver småskala og med mange kulturer.

Ti dekar per person

Hjulhakka er konstruert med ergonomiske hensyn. Det er viktig å stille den inn så den passer til brukeren sin. Da er den mye bedre for ryggen enn en håndhakke.

Ti dekar er innenfor hva en person kan klare å holde ugrasreint, ved hjelp av en hjulhakke. Så hvis du har tjue dekar grønnsaker må dere være to personer med to hjulhakker. Hvis vi er i forkant av ugraset så kan vi drive effektivt på nokså store arealer med enkelt utstyr.

Å gjøre det godt igjen

Hakking og jordarbeiding vil bidra med å bryte ned det organiske materiale i jorda, og å reduserer humusinnholdet. Et godt triks for å ta vare på jorda og jordlivet er legge på jorddekke når du har kontroll. Så fort plantene har etablert seg er det en fordel å legge organisk materiale rundt plantene. Dette gjelder særlig kulturer med lang veksttid. Grasklipp eller annen grønngjødsel bidrar både med nitrogen, stenger ugraset borte og beskytter jorda mot vær og vind.Fortell oss gjerne hva du gravde etter. Vi jobber med å gjøre sidene våre bedre.
Æsj, det var dumt. Hva lette du etter? Gi oss gjerne en tilbakemelding slik at vi kan gjøre det lettere for deg å finne fram på sidene våre.