Beitestell

06.07.2020 (Oppdatert: 09.12.2020) Stein Jørgensen

Beite kan være den billigste og beste høstemetoden, men graset blir fort for langt og da blir det grovt og opptaket ikke optimalt. Skal du få et bra opptak er den optimale grashøgda 12–18 cm. Det vil si at det er viktig med pussing og stell av beite med stubbehøgde på 8-10 cm.

Grashøyden har stor virkning på fôropptaket. Anbefalinga er å beite på grashøgder rundt 12-18 cm. (Foto: Ragnhild Borchsenius)

I økologisk drift er det husdyrgjødsel som er aktuelt for å tilføre næring på beitene. Rundt 1 kg N/daa/uke er passe. Bruk av husdyrgjødsel på beite kan øke faren for smitte av innvollsparasitter. Dette bør en være klar over når en har ungdyr og kyr på slike beiter. Det er en god regel å la det gå minst tre uker mellom spredning og beiting.

Små mengder vasstynna gjødsel og småregn eller vatning rett etter gjødsling, er en fordel både for utnytting av nitrogenet, og for å redusere smitterisikoen, siden det kan hindre at rester av husdyrgjødsla blir liggende på bladplatene. Stripespreding og nedfelling av blautgjødsel  reduserer også denne risikoen.

Pussing

Det kan etter hvert bli mye vrakgras. Det sier noe om kvaliteten på beite. Er det mye vrakgras der dyra går blir opptaket dårlig, siden dyra bruker mye tid på å leite etter godt og smakelig gras. Det er da du skal pusse. Hvis du pusser ned til 8-10 cm øker antall skudd og beitet blir jamnere og ferskere.

Grashøyden har også stor virkning på fôropptaket. Langt gras gir store munnfuller. Er graset kort må kua ta flere bitt, og dermed øker beitetida for å få samme opptak som når graset er høgt. Det er ikke heldig, kua rekker ikke alle disse munnfullene når graset er for kort. Hun skal også drøvtygge, hvile, melke og ete kraftfôr. Hun er ei travel dame.

Anbefalinga er derfor å beite på grashøgder rundt 12-18 cm. Da blir munnfullene store nok, og graset fortsatt ferskt og næringsrikt. Det gir optimalt næringsopptak på beite. Kua er en selvgående høstemaskin, kanskje den beste og mest økonomiske høstelinja vi har.

 Fortell oss gjerne hva du gravde etter. Vi jobber med å gjøre sidene våre bedre.
Æsj, det var dumt. Hva lette du etter? Gi oss gjerne en tilbakemelding slik at vi kan gjøre det lettere for deg å finne fram på sidene våre.