Drenering

24.04.2013 (Oppdatert: 04.03.2015) ,  Hege Sundet

Betre grøfter = meir avling. Av Eivind  Bergseth, NLR Gudbrandsdalen. Nr 1-13.