Bygninger

07.12.2010 (Oppdatert: 04.03.2015) ,  Hege Sundet

Kyr med egen veranda. Av Maud Grøtta, Landbruk Nordvest. Nr. 2-12.

Økologisk hus- og brubygging. Av Sjur Hermann Rørlien og Hannah Wood, Sogn Jord og hagebrukskule. Nr 1-10.

Hjelp til bygging av økofjøs. Av Øyvind Schiager, prosjektleder Økofjøs, Hedemark Landbruksrådgiving. Nr. 1-10.

Mer areal - en del av totaløkonomien. Av Tore Stokke, Nortura og Bård Næss, NLR Nord-Trøndelag. Nr 4-10.