Frukt og bær

11.05.2010 (Oppdatert: 04.03.2015) ,  Rønnaug Mona

Ny giv for jordbærdyrking.  Av Grete Lene Serikstad, Bioforsk, Jan Karstein Henriksen, NLR Agder, Arnfinn Nes, Bioforsk, Frøydis Lindèn, Foregangsfylke økologisk frukt  og bær.

Mer dyrkingskunnskap om jordbær. Av Grete Lene Serikstad, Bioforsk Økologisk og Jan Karstein Henriksen, NLR Agder. Nr. 2-12.

God økonomi i eple til juice. Behov for meir frukt. Av Marianne Bøthun, Økoringen Vest. Nr 3-09.

Frukt og bær i vinden. Av Frøydis Linden, prosjektleder i føregangsfylke for frukt og bær. Nr 3 2010

Økoløft gav frukttre i Balestrand. Av Gyril Fimreite, Oikos Vest. Nr 1-11.