Gras og grovfôr

12.10.2009 (Oppdatert: 23.10.2015)

Godt gjenlegg gir lite ugras. Av Maud Grøtta, Landbruk Nordvest SA. Nr. 2 - 15. 

Gode avlinger i ung eng. Av Ane Harestad, NLR Rogaland. Nr. 2-12.

Undersøker hva melkeprodusentene har i ballene. Av Trond Petter Ristad, NLR Namdal. Nr. 2-12.

Gi rundballen den prisen den fortjener. Av Bjørn Lilleeng, NLR Gudbrandsdalen. Nr. 2-12.

Eng og underkultur økte jordas fruktbarhet. Av Hans Gaffke, NLR Sørøst. Nr 2-12.

Stor avling med erter som dekkvekst. Av Jon Marvik og Inger Slågedal, NLR Agder. Nr 2-09.

Ensileringsmidler i grovfôr. Av Grete Mari Sand, NLR Sør-Trøndelag. Nr 2-09.

Fornying av permanent eng og beite. Av Anders Braanaas, Økoringen Vest. Nr 2-09.

Maisdyrking i Sør-Norge. Av Johan Warlo, NLR Østafjells. Nr 2-09.

Mais til fôr - ti års erfaringer. Av Magne Heddan, NLR Østafjells. Nr 2-09.

Lik slåttetid, sanning eller myte. Av Aslak Botten, NLR Østafjells. Nr 2-09.

Grovfôrproduksjon i Sveits. Av Grete Mari Sand, NLR Sør-Trøndelag. Nr 2-09.

La rapp og kvitkløver være med i konkurransen. Av Maud Grøtta, Landbruk Nordvest. Nr 2-09.

Helsæd - et godt strukturfôr. Av Einar Kiserud, NLR Sørøst. Nr 1-10

Avlingsnivå på sauegarder. Av Maud Grøtta, Landbruk Nordvest. Nr 4-10

Å hanskes med fryste rundballer. Av Stein Jørgensen, Hedemark landbruksrådgiving. Nr 1-11.

Best surfòr med ensileringsmiddel. Av Gunnlaug Røthe, NLR Hordaland. Nr 2 - 11

 Fortell oss gjerne hva du gravde etter. Vi jobber med å gjøre sidene våre bedre.
Æsj, det var dumt. Hva lette du etter? Gi oss gjerne en tilbakemelding slik at vi kan gjøre det lettere for deg å finne fram på sidene våre.