Gamle husdyrraser

24.04.2013 (Oppdatert: 04.03.2015) ,  Hege Sundet

Kaldt hode - varmt hjerte. Av Hanne Fjerdingby Olsen, UMB. Nr 1-13.