Kontakt oss

14.06.2010 (Oppdatert: 12.06.2016) ,  Hege Sundet

Fagbladet Økologisk Landbruk er eigd av einingar med økologisk rådgivingstilbod i Norsk Landbruksrådgiving. Rådgivarar over heile landet skriv artiklar. I tillegg publiserar forskarar og rådgivarar Norsøk, Nibio og Universitetet for miljø- og biovitenskap m.fl. artiklar.

Bladet kjem ut med fire nummer i året.

Eit abonnement på Fagbladet Økologisk Landbruk kostar 430 kr/år. Du kan abonnere direkte gjennom redaksjonen eller gjennom ein medeigande rådgivingseining. Som medlem i Norsk Landbruksrådgiving eller i Oikos økologisk Norge får du rimligere abonnement, 330 kr/år. Studenter får også rabatt.

Dersom du er interessert i eit prøvenummer eller eit abonnement, ta kontakt med redaktøren eller din nærmaste medeigande rådgivingseining. Henvendelser til redaktør Hege Sundet gjør du på e-post: hege.sundet@nlr.no eller ved å ringe 952 08 633.

 

Økologisk Landbruk eies av 14 rådgivingenheter i Norsk Landbruksrådgiving. Oversikt over medeiere og ansatte finner du her (pdf)

Redaksjonen i Økologisk Landbruk        
Redaktør
Hege Sundet
hege.sundet@lr.no
952 08 633
Grafisk design
Rønnaug Mona
ronnaug.mona@lr.no
954 06 419
   

 

Styret i Økologisk Landbruk SA

       

Styreleder
Alexander Rügert-Raustein
Raustein 15
4070 Randaberg
alexanderrugertraustein@gmail.com
480 43 535

 

 

 

Benedicte Aschjem
Holstadveien 101,1430 Ås

post@aschjemgard.no

950 80 115

 

 

 

Rita Backer Natvig
Nordvikvegen 85
7650 Verdal
74 04 02 98